úterý 24. května 2022

TVŮRCI KŘÍDEL - NOVÝ WEB


Srdečně vás zveme na NOVÉ webové stránky TvurciKridel.cz 

Web českých překladů autorské tvorby JAMESE MAHU, který poskytl zdarma svá autorská díla k překladu a publikování v českém jazyce, čímž umožnil vznik tohoto webu. Hluboká Vděčnost. 

Na novém webu Tvůrců Křídel naleznete spoustu radostných novinek, které nebyly doposud nikdy publikovány:

- PDF českých překladů pěti románů Jamese Mahu:

    Projekt Starobylý šíp
    Dohrmanovo proroctví
    Quantusum
    Skladatel počasí I.
    Skladatel počasí II.

- překrásné audioverze těchto pěti románů ve formátu MP3

- obrazová Galerie k Dohrmanovu proroctví s českými texty

- český překlad Sebraných spisů Tvůrců Křídel, svazek I.

- nejžhavější novinku v podobě právě publikovaného textu: Sovereign Integrál – Nový model existence 

a mnoho dalšího.

Ze srdce děkujeme všem příznivcům, nadšencům a přispěvatelům za vaši spolutvorbu a ocenění naší práce, které umožnilo tento nový web a překlady! Patří vám nejhlubší dík.

tým spolutvůrců webu

pondělí 25. dubna 2022

Mantustiova Vize

 

"Mantustiova Vize” je dokument publikovaný na CD-ROMu Prvotní Zdroj. Je napsán ve stylu Přenosů Prvotního Zdroje, ale autorem je Mantustia, Božský Poradce. Nejsou podané žádné informace o Božských Poradcích a jejich místě ve schématu záležitostí multivesmíru. Ale dokument nás informuje, že on nebo ona (pokud se pohlaví vůbec v tomto případě používá) sídlí “v příbytku Tvůrců Křídel”. Podle toho, co víme o Tvůrcích Křídel nebo Centrální Rase, tak oni existují v blízkosti centrálního vesmíru.

Mantustia se inkarnuje ve formách existujících na mnoha místech a dimenzích současně. A ještě k tomu, Mantustia je “zakódovaný na terra-zemi nyní.” Jeho účelem je “vytvořit nové nástroje vyjádření”, které budou využívány pro “evoluci lidských druhů a planet, na kterých žijí”.

více k přečtení či poslechu v sekci "Mantustiova Vize"

Duchovní životúryvek:

Duchovní život není životem v komunitě, jak to bývalo kdysi. Duchovních stezek je nyní velké množství. Dokonce i velká, dobře zavedená náboženství se rozdělují do menších sekt. S příchodem systémů víry hnutí New Age se duchovní život diverzifikoval tak, jako nikdy dříve. Vprostřed této rozmanitosti můžou jedinci uvíznout v pocitu zmatení ze všech těch možností - nejisti, jaké kritérium by měli použít pro volbu své duchovní stezky.

Frekvence oddělenosti, která ve velké míře definuje lidský život, je velmi živá a to i v náboženské a duchovní oblasti našich životů. Paradoxem je, že o duchovním životě se předpokládá, že je životem v celistvosti a spojení. Že je životem jak v přijímání, tak ve vyjadřování bezpodmínečné lásky. Že je stezkou jednoty, kde vše je jedním a rovnocenným. Ale v reálném světě se to tak přitom neděje.

Proč tomu tak je?více k přečtení či poslechu v sekci "Články z blogu na WingMakers"

neděle 24. dubna 2022

Přenosy Prvotního Zdroje

 

"Prvotní Zdroj je námi všemi. Je to kolektiv nás. Není to Bůh žijící v nějaké vzdálené díře vesmíru."

Rozhovor Jamese pro Project Camelot


Úvod k Přenosům Prvotního Zdroje

Přenosy Prvotního Zdroje jsou úchvatné, inspirující a potenciálně rozšiřují vědomí. Existují tři přenosy:

1. Můj ústřední vzkaz

2. Můj ústřední účel

3. Mé ústřední odhalení

Každý z těchto přenosů nabízí stručný vhled do Mysli a Srdce Prvotního Zdroje. Jejich poselství nabízí obnovenou vizi podstaty Boha, multivesmíru a jeho konečného účelu a našeho místa v tomto velkolepém plánu.

více k přečtení a poslechu v sekci "Přenosy Prvotního Zdroje"

pátek 22. dubna 2022

Temet nosce! (Poznej sebe!)úryvek:

Tato fráze je obvykle psána s vykřičníkem, který ukazuje, že jde o příkaz, jako by poznej sebe bylo jednoduché prohlášení a jakmile ho přijmeš, poznáš se. Je to starobylá moudrost pocházející z mysterijních škol daleko před Platónem, než ten ji začal používat jako téma ve svých písemnostech.

Co to znamená? Co je sebe?

To je otázka, která se vznáší nad tímto filozofickým výrokem jako fata morgána. Každý chápe, co znamená něco poznávat. Prostě to zažíváš, vidíš, interaguješ s tím a následkem toho máš o tom poznání.

Sebe… to je o trochu těžší upřesnit. To se týká nepolapitelného vědomí - té části tebe, která je spojená s něčím větším, než co vůbec tvá představivost dokáže vykouzlit.více k přečtení či poslechu v sekci "Články z blogu na WingMakers"

Báseň JÁ JSEM MY JSME nyní také k přečtení

 

úryvek: 

My jsme tečky oblohy,
tichý sbor tlukoucích srdcí.
My jsme oční víčko
velikosti galaxie,
otvírající se jako vycházející slunce.
Když se z něj podíváš
budeš pohlcen v
já jsem my jsme -
vířícím v křivce
vesmírné katedrály.
Zvuk je jednota.
Dlouhé vlny nemající horizonty,
jejich mapy
psané Stvořitelovým srdcem,
bumerang.
Poslouchej...
slyšíš ty jemné, vlnící se švy,
kterými můžeš projít?
Tam...
tam...
a tam...báseň si můžete přečíst v sekci "Články z blogu na WingMakers"

čtvrtek 21. dubna 2022

Moudrost chování

 

úryvek:

Vy, kteří jste četli díla Tvůrců Křídel a Lyricusu, víte, že je v nich vykreslen rozdíl mezi poznáním mysli, pocházejícím ze sociální inteligence a vhledu srdce, pocházejícím z emoční inteligence. To jsou jedinečná prostředí, ze kterých můžete pracovat a vyjadřovat se.

Mysl přijímá podněty o tom, jak svět funguje. To se někdy nazývá sociální programování nebo podmínění. Mysl shromažďuje své programy z různých zdrojů - některé jsou jasné a zřetelné, jako třeba škola a rodina; některé méně patrné, jako genetické náchylnosti nebo mediální programování.

Vhled srdce je intuitivní schopnost, která používá sílu emocí k posunu zážitků a situací směrem k hlubší a širší perspektivě, což znamená sjednocenější a harmoničtější obraz. Jak všichni víme, vprostřed stresujících období a událostí je snadné ztratit svůj smysl pro harmonii a stabilitu. Vhled srdce posiluje naši vrozenou schopnost obnovy a průchodu náročnými situacemi s pocitem smyslu a vyrovnanosti.více k přečtení či poslechu v sekci "Články z blogu na WingMakers"