neděle 24. dubna 2022

Přenosy Prvotního Zdroje

 

"Prvotní Zdroj je námi všemi. Je to kolektiv nás. Není to Bůh žijící v nějaké vzdálené díře vesmíru."

Rozhovor Jamese pro Project Camelot


Úvod k Přenosům Prvotního Zdroje

Přenosy Prvotního Zdroje jsou úchvatné, inspirující a potenciálně rozšiřují vědomí. Existují tři přenosy:

1. Můj ústřední vzkaz

2. Můj ústřední účel

3. Mé ústřední odhalení

Každý z těchto přenosů nabízí stručný vhled do Mysli a Srdce Prvotního Zdroje. Jejich poselství nabízí obnovenou vizi podstaty Boha, multivesmíru a jeho konečného účelu a našeho místa v tomto velkolepém plánu.

více k přečtení a poslechu v sekci "Přenosy Prvotního Zdroje"