Nástroje pro duchovní stezku

 


Duchovnost je jako psí píšťalka

Cože, duchovní stezka.... kde?

Duchovní stezka může být definována mnoha různými způsoby. Pro někoho to znamená náboženskou "dálnici" s nájezdy a výjezdy a povrchem, který je sice větry ošlehaný, ale stále pevný. Pro jiné to znamená vybrat si raději ezoterickou či mystickou "polní cestu". Další preferují nejít žádnou cestou a vnímat život jako čirou hru materiální existence.

Duchovní stezka, jak je popsána WingMakers - Tvůrci Křídel, není ničím z výše uvedeného. WingMakers není žádná organizace. Nemá žádné cesty ani dálnice. Velmi tíhne ve směru fyziky vědomí, ale nečiní tak sterilním okem vědce, ale spíše srdcem duchovní rovnosti.

James Mahu, tvůrce materiálů WingMakers, to ve své předmluvě k Sebraným spisům Tvůrců Křídel, svazek I., napsal takto:

Nehledě na mnoho úrovní, na komplexnost a rozsah těchto spisů, je zde jakási esence jádra, a touto esencí je duchovní rovnost. Taková rovnost, která se nalézá v hlubších úrovních lidského srdce a která žije svobodně jako horský potok - nezkrystalizovaná a nepřizpůsobená sociálním programováním a dokonce ani lidskou zkušeností. Můžeš nazvat tuto kvalitu rovnosti mnoha různými jmény. I já jsem se ve své práci o to pokusil, a mnohdy jsem s tím velmi zápolil, ji pojmenovat či definovat, nějak ji popsat, zkomponovat nebo namalovat.

Tato kvalita, jenž je stavem beze slov a bez představ, je její pravou esencí. To, jak přežila tisíce let perzekuce těmi, kteří se ji pokoušeli vlastnit, zotročit ji a udělat ji něčím jiným, čím není, to je důkazem toho, jak je tato kvalita pečlivě chráněna těmi, kteří tě chtějí osvítit její existencí. Tato duchovní rovnost, částečně díky tomu, že je neviditelná a nesdělitelná, se vine uvnitř DNA veškerého života jako vzor jeho existence - jako jeho destilát či kvantová esence. Ona je tím, co přežívá všechny časově založené formy a ačkoliv je ve všedním světě skrytá, stále je vyjádřitelná. Může žít v našich činech. Může mít v našich životech sílu. Může se stát námi.

Krása této nevyčerpatelné esence spočívá v tom, že my - žijící jako lidské bytosti - obíháme kolem ní jako planety kolem slunečního centra. Je to právě tato esence, která nás aktivuje k žití života centrovaného v lásce a k vyjadřování ctností srdce do našeho lokálního vesmíru, podobně jako slunce vyjadřující bezpodmínečně své světlo a energii směrem ven. Duchovní rovnost je aktivátorem vyšších frekvencí lásky na zemi.

Tato esence či kvalita rovnosti je tím, co přichází na tuto planetu. My všichni se vyvíjíme do ní a ona do nás. Nemusí tomu tak nutně být proto, že se o to vědomě pokoušíme, nebo proto, že to nějaká všemocná síla řídí. Je to prostě přirozený výsledek procesu, který je všemu životu navržen. Ten návrh pochází od inteligence, která povstává z naší kolektivní svrchované esence. My všichni jsme částí toho návrhu, ať už si to uvědomujeme či nikoliv.

Lidé, kteří studují materiály WingMakers - Tvůrci Křídel, jsou praktikující; pracují na rozvoji svého osobního systému víry. Hledají nové myšlenky, inspirace, perspektivy a urychlení. To všechno jim poskytuje širší a hlubší pochopení naší komplexní reality bytostí 21. století. Když tak lidé činí, přinášejí hlubší smysl do svých životů a do světa kolem sebe.


Nástroje perspektivy

Nástroje můžou být inspirativní. Někdy můžou být praktické. Můžou poskytnout vhled do naší identity jádra a pomoci nám vyjádřit tuto identitu jádra v našich každodenních životech jasněji a soudržněji.

Nástroje Tvůrců Křídel jsou ve skutečnosti perspektivami (vnímání) doprovázené praktikami, které jsou jak proveditelné, tak účinné. Můžou změnit trajektorii osobního života takovým způsobem, že jedinec začne vidět hlubší úrovně reality a začne se orientovat nejen na povrchu života, ale i v jeho hloubce.

Jako filosofie jsou všechny části materiálů Tvůrců Křídel ovlivněny jak srdcem, tak intelektuální perspektivou. Je to systém poznání, který je téměř rovnou měrou prezentován literaturou, malbami, hudbou, poezií a mytologickými příběhy.


Kořeny Tvůrců Křídel

James Mahu, tvůrce materiálů WingMakers, představil tyto materiály v listopadu 1998 na webu Wingmakers.com. Uplynulá dvě desetiletí pokračoval v publikování nových knih, článků, hudby, maleb a dokonce dalších webů.

Neexistuje tu žádná hierarchie. Žádný členský poplatek. Nejsou žádná pravidla a příkazy. Není žádný vnitřní a vnější kruh. Žádné závazky a usnesení. Žádný systém, kterým by jedinci měřili svůj pokrok.

Tvůrci Křídel jsou a vždycky byli Jednotou a Rovností. Bez výjimek.

James je anonymní, ne proto, že by se pokoušel před lidmi schovat, nebo že by ho nezajímal sociální aspekt duchovní stezky; ale spíše proto, že věří ve svrchované právo volby jedince - bez asistence či intervence takzvaného "mistra".


Začínáme

Materiály Tvůrců Křídel jsou velmi obsáhlé. Základní kámen mýtu je položen v novele Projekt Starobylý Šíp. To je skvělé místo, kde začít. Ale mnoho lidí dá přednost malbám či hudbě, protože ty jsou transcendencí jazyka a jsou přímější a přístupnější. Dalším dobrým vstupním bodem jsou rozhovory s Jamesem Mahu z října 2008.


Termín člověk (angl. human) je odvozen z latinského spojení "homo" (člověk) a "humus" (země). Takže člověk je pozemské bytí - pocházející ze země - jako protipól Boha či jakéhosi Nebe. Termín WingMakers je zakódovaný: "wing" (křídlo) je odvozen z termínu vítr či vanout. Je to aktivní síla, která přivádí nové stavy do pohybu. "Makers" (tvůrci) je množné číslo spolu-tvůrců - což je kolektivní esence lidstva. Proto WingMakers (Tvůrci Křídel) znamená, že z kolektivní esence lidstva přicházejí do bytí nové stavy vědomí. To je význam termínu WingMakers, který přináší lidstvu novou identitu.

James Mahu, výňatek ze Sebraných spisů Tvůrců Křídel, svazek I.