pondělí 25. dubna 2022

Duchovní životúryvek:

Duchovní život není životem v komunitě, jak to bývalo kdysi. Duchovních stezek je nyní velké množství. Dokonce i velká, dobře zavedená náboženství se rozdělují do menších sekt. S příchodem systémů víry hnutí New Age se duchovní život diverzifikoval tak, jako nikdy dříve. Vprostřed této rozmanitosti můžou jedinci uvíznout v pocitu zmatení ze všech těch možností - nejisti, jaké kritérium by měli použít pro volbu své duchovní stezky.

Frekvence oddělenosti, která ve velké míře definuje lidský život, je velmi živá a to i v náboženské a duchovní oblasti našich životů. Paradoxem je, že o duchovním životě se předpokládá, že je životem v celistvosti a spojení. Že je životem jak v přijímání, tak ve vyjadřování bezpodmínečné lásky. Že je stezkou jednoty, kde vše je jedním a rovnocenným. Ale v reálném světě se to tak přitom neděje.

Proč tomu tak je?více k přečtení či poslechu v sekci "Články z blogu na WingMakers"