Studijní skupina

Scházíme se virtuálně na platformě Telegram ve skupině:  • skupina je zaměřená na praxi nových vzorců chování tvořených inteligencí Ctností srdce
  • možnost sdílení zkušeností s ostatními členy skupiny, vzájemná podpora a spolutvoření
  • pravidelný skupinový Chat s překladatelem a mentorem Ondřejem Průzračným na vybrané okruhy praxe
  • sdílení pomůcek pro praxi: audia, videa, diagramy, mentální koncepty
  • aplikaci Telegram instalujte zásadně přímo a pouze z telegram.org!Témata a termíny setkání na rok 2022

skupinový chat od 19:30 - 21:30 hodin s možným prodloužením každou SUDOU SOBOTU

! UKONČENO !


leden:       Ctnosti srdce v denní praxi - emoční osvobození, Komunikační zóna

únor:         Dechový vzorec Kvantová pauza, Kronikář srdce, Velký portál

březen:     Zážitek komorových maleb, básní, hudby; Sovereign Integrál - Nový model existence

duben:      Životní principy SI, Píseň Vědomí, SI Nový model existence, Probíhající transformace kolektivního a individuálního sociální programu

květen:    Architektura individualizovaného vědomí, Fantomové jádro, Jak pozvat Navigátora Celistvosti

červen až prosinec: Sovereign Integrál - Nový model existence


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *