Malby Tvůrců Křídel

    Jsou čtyři základní sbírky maleb:

    - 24 maleb lokality Starobylý Šíp
    - 24 maleb lokality Hakomi
    - 24 maleb lokality Zyanya
    - 24 maleb lokality Aadhya

    Malby ze všech těchto doposud uvolněných lokalit si můžete prohlédnout na webu WingMakers.com v sekci "Art" (Umění).


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Malby Tvůrců Křídel 

    Ke stažení v PDF

    Malby WingMakers (Tvůrců Křídel) jsou integrální součástí poskytování aktivačních nástrojů lidem, tak aby mohli aktivovat a přetvořit svůj osobní systém víry. James Mahu publikoval značné množství maleb a související grafiky v komorových malbách WingMakers. V románu Projekt Starobylý šíp je dána malbám zvláštní důležitost.

    Je důležité mít na paměti, že každý prvek mýtu WingMakers je integrální součástí celku. Malby hrají zásadní roli v umocnění ducha těchto materiálů napříč kulturními a jazykovými bariérami. 

    Krása maleb a hudby spočívá v tom, že nepotřebují žádný překlad. Transcendují jazykové bariéry. Proto se materiály Tvůrců Křídel spoléhají na tyto prvky, aby mohly každému poskytnout, nehledě na jeho zázemí, jazyk či kulturu, přístup k aktivačním frekvencím zakódovaným v těchto dílech.

    Malba, kterou James Mahu vyvinul, je ve svém srdci symbolem Svrchovaného Sjednocení. Představuje toto nejprvotnější vědomí, které je v lidstvu však z velké části neodhaleno a nevyužito. Malby Tvůrců Křídel představují nový horizont, na kterém můžeme vnímat záři nového světa, která se formuje jako rodící se srdce, dříve než se zformuje tělo.

Vědomí Svrchované Jednoty je ve skutečnosti za zavřenými dveřmi
a malby WingMakers jsou způsobem, jak tyto dveře pootevřít, aby jedinec
mohl nakouknout dovnitř.

    Tato díla mají kořeny v kosmické matrici. Je v nich pocit průlomu - času, prostoru, materialismu a lidmi vytvořeného osudu. Jsou posvátná a velmi reálně přesahují osobnost jednoho člověka. Je v nich obsaženo něco hlubšího, nepředstavitelného. Jejich námět se málokdy vynoří, nebo je objeven, protože je skryt v kolektivním.

    To je účel maleb WingMakers: aktivovat kolektivní archetyp Svrchovaného Sjednocení. Vyhrabání tohoto vědomí, které je tak dobře skryto, na povrch lidské existence, aby mohlo být prozkoumáno v novém světle. Při tomto průzkumu může jedinec v sobě toto vědomí aktivovat o něco silněji.

    Svrchované Sjednocení existovalo po celou dobu lidské existence jako vizionářská pověst, příležitostně prezentovaná v uměleckých vyjádřeních, jako jsou malby, básně, architektura, tanec a literatura, ale zřídkakdy byla k vidění tak jasně a zřetelně, jako v materiálech Tvůrců Křídel.

    Vědomí Svrchovaného Sjednocení je ve skutečnosti za zavřenými dveřmi a malby Tvůrců Křídel jsou metodou, jak pootevřít tyto dveře, aby jedinec mohl nakouknout dovnitř. Tyto malby jsou jako těhotný jazyk, který v sobě nese význam, ale jedinec musí umožnit, aby byl vtažen pod jejich povrch. Dovolíš-li umění, aby tě ovládlo, může tě přivést k zásadnímu pochopení toho, čím jsme.

    Jsou čtyři základní sbírky maleb:

    - 24 maleb lokality Starobylý Šíp
    - 24 maleb lokality Hakomi
    - 24 maleb lokality Zyanya
    - 24 maleb lokality Aadhya

    Pro ty, kteří by se rádi dozvěděli více o tom, jak James tvoří a vyvíjí své malby, je níže ke stažení PDF soubor s názvem Prohlášení umělce, ve kterém vysvětluje svou filosofii malby.


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Prohlášení umělce: James Mahu    Ke stažení v PDF

    Malby Tvůrců Křídel vyjadřují jemnou doménu zkušenosti. Jistým způsobem je nejlepší, dívat se na celé dílo jako na cestu k určité formě metamorfózy - proměnu od naprogramovaného zvířecího vědomí k vědomí svrchované jednoty.

    Díky spolupráci s Josephem Campbellem (profesorem mytologie) a studiu pod vedením Richarda Pousette-Darta (jednoho ze zakladatelů hnutí Abstraktních malířů) jsem pochopil, že součástí mé práce je tvoření mýtů, že se nejedná pouze o tvorbu vizuálních děl. Toto pochopení mě přivedlo k nevyhnutelnému závěru, že malby budou v mém případě součástí něčeho většího.

    V Hakomi komnatě 2 si můžeš povšimnout rohaté postavy. Rohy, jak jsou používána v malbách Tvůrců Křídel, nejsou poukazováním na démony či Satana, ale jsou spíše symbolem uzemnění. To znamená, že zvířecí instinkty jsou nedotčeny. Nejedná se o souzení, týkající se náboženské interpretace, ale spíše o psychologické hodnocení, že postava s rohy je uzemněna ve stavu zvířecího vědomí. V psychologii to souvisí s Freudovským pojmem "Id" a v Jungovské psychologii s pojmem "stín".

    Tato postava je k vidění v Hakomi galerii (komnaty 19, 21, 22) a dokonce ještě větší přítomnost je v galerii Zyanya. V některých případech je postavu možno vidět s křídly (tj. Zyanya komnaty 11 a 16) a to symbolizuje polaritní kontinuum lidského stavu, vyvíjejícího se od zvířecí k božské podstatě.

    Další symbol, který se zdá být jednou věcí, zatímco je úplně jinou věcí, je použití srpku měsíce. Je to jeden z nejvíce přetrvávajících symbolů v mé práci a vyskytuje se ve všech čtyřech publikovaných galeriích. Měsíc vlastně představuje kardiakální srpek, jak je nazýván v medicínské terminologii. Jestliže je v komorových malbách Tvůrců Křídel k vidění symbol měsíce, díváš se na vyzařování srdce a nikoliv na kosmické těleso.

Úryvky z textu "Prohlášení umělce: James Mahu"