Rozhovory s Jamesem Mahu

 


    Za uplynulých 17 let přišly stovky požadavků na rozhovor s Jamesem. On však zřídkakdy souhlasil s tím, aby si sedl, aby mohly být otázky položeny a jeho odpovědi nahrány. Doposud máme jen pár případů, ve kterých může být slyšen Jamesův hlas. Většina rozhovorů se odehrála prostřednictvím psaných otázek a psaných odpovědí.

    V této sekci můžeš slyšet Jamesův hlas přímo v rozhovoru z Dubna 2008, který je rozdělený do třech sekcí. Také je k dispozici telefonický rozhovor z r. 2013. Jeho ústní odpovědi jsou také k dispozici v textových přepisech, které jsou ke stažení níže.

    Rozhovory s Jamesem Mahu jsou zajímavé hned z několika hledisek. Jednak poskytují vjem jeho osobnosti a emočního výrazu při konverzaci o duchovnosti. Za druhé poskytují hmatatelný vjem celé jeho práce a jejího účelu bez jakýchkoliv filtrů či editování.Rozhovory s Jamesem Mahu ke stažení v PDF:

Vzkazy pro registrované

Osobní rozhovor Jamese Mahu a Marka Hempela

Rozhovor pro Projekt Camelot

Rozhovor pro Conscious Media

Telefonický rozhovor Jamese Mahu a Marka Hempela

Rozhovor pro Evolver magazín

Vzkaz praktikujícím z ledna 2024


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Vzkazy pro registrované


Vzkazy pro registrované

Úryvky:

    Toto je posun ve Tvém vlastním světě, který Tě volá: zlepšit sebe a svět, ve kterém žijeme a udělat to právě nyní. Je to tak jednoduché v době stresu nebo tlaku, nedostatku času nebo peněz, nebo v prostředí dysfunkční rodiny si jednoduše říct: „Budu se Tím zabývat až zítra nebo o víkendu.“ Ale přirozeností žití ze srdce je, že má rozhodující význam jedině v přítomnosti. Jeho síla transformovat a léčit, oživovat a osvítit, je obsažena v proudu emocí, které sdílejí Tvůj přítomný čas.

    Nikdo nepotřebuje čekat ani jediný okamžik.

*   *   *   *   *   *

   Uvnitř energetického srdce je místo neutrálních pocitů; místo, kam můžou energii odčerpávající vjemy být posunuty a kde můžou být transformovány jemným pošťouchnutím. Právě sem můžeš vzít tvrdohlavost; zde můžeš rozpoznat energetické hustoty, které se zakořenily ve tvé osobnosti a znovu je spojit s pokročilou energetikou šesti ctností srdce.

    Samozřejmě, že tyto hustoty znáš, můžou však působit jako překážky v nových vzorech a nových energiích, které přicházejí na planetu a potenciálně ke každému z nás individuálně - zvláště tehdy, když praktikujeme šest ctností srdce. Tyto hustoty jsou jako povlak na energetické síti, která nás obklopuje. Omezují proud intuice a vytvářejí nesoulad v přicházejícím kosmickém záření, což ti následně ztěžuje být ve stavu Jednoty a zrychlit svůj mistrovský kruh, který je puncem těchto nových energií.

*   *   *   *   *   *

    Znamená to, že pokud jsi soudržný a máš pouze duchovně orientované myšlenky, že budeš žít v dokonalém zdraví, vlastnit bohatství a mít nadbytek, žít v míru a harmonii s druhými? To je přirozený lidský omyl: Identifikovat se s vnějšími důsledky, coby známkami úspěchu a účinnosti duchovní praxe jedince.

    Lidský život se svými materiálními vyjádřeními není tím, čím jsme. Jsme vibračními poli, která splývají a mění tvary v časoprostoru, kde si hrají, milují, vedou, komunikují, spolu-tvoří a učí se. Ať se nám ve hmotě děje cokoliv – úspěch či neúspěch – jedná se o pozůstatky vnímání sociálních norem jiného času. Co platí, co se odhaluje v živosti a kráse, jsou naše vibrační pole. To je naše kouzlo, které trvá věčně a samozřejmě také svým působením mění minulé a budoucí procesy.
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Osobní rozhovor Jamese Mahu a Marka Hempela


Osobní rozhovor Jamese Mahu a Marka Hempela

Úryvek:

   Takže je naší zodpovědností přivlastnit si tento čas jako tvůrci míru z války, tvůrci lásky z chaosu, měniči temnoty na světlo a transformátoři zoufalství do naděje. Jestliže se kdokoliv z vás ptá na svůj účel či poslání - tak pamatujte, je to toto!

     Do čeho oblékneš svou misi, co se týká tvého zaměstnání, koníčků, rodiny nebo vztahů, tak to je na tobě. A v širším kontextu reality - na tom vůbec nezáleží. Na čem záleží je to, abys do svého lokálního vesmíru vyjadřoval život centrovaný v lásce a to nezávisle na vnějších okolnostech. Tvé místo se nalézá v jádru lidské existence a jestliže si to uvědomuješ, tak jsi stabilizační silou a ze všech sil, které jsou v této době zapotřebí - tak tato, tato je nejpotřebnější.

*   *   *   *   *   *

Originál rozhovoru 

si můžete poslechnout zde, pod názvem: "Interview With James Mahu Session 1, 2, 3"   


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Rozhovor pro Projekt CamelotÚryvek:

   Těm, kteří opěvují víru a světlo, můžu jen říci, že budou zklamáni, jestliže jejich víra je na někom závislá; zachraň sebe a tím urychlíš změnu tohoto světa. Je pravdou, co řekl Gandhi: my musíme být změnou, kterou chceme ve světě vidět; klíčem je ovšem definovat, o jakou změnu se jedná.

     Uvažoval jsi někdy o definici svého Jáství? Co je to, co tě definuje? Podíváš-li se do zrcadla a odloupneš masky, domnělá práva, klamy, strachy, myšlenky, pocity – co zůstane? Většina z vás asi odpoví – duše či duch. A když ti řeknu, že duše – tak, jak ji většina z vás chápe – ve skutečnosti neexistuje nezávisle na mysli, co mi na to řekneš?

     Změna, kterou ve světě chci vidět je, aby lidé začali vidět sami sebe coby multidimenzionální bytosti, jejichž jádrem je Svrchovaná Jednota, což je esence Prvotního Zdroje v jedinečném lidském projevu. Jestliže lidé budou naladěni jen na tuto frekvenci, pochopí, že všechno je sjednoceno v jednotě, rovnosti a pravdě. To je definice Velkého Portálu, jak byl odhalen v mytologii Tvůrců Křídel v uplynulých deseti letech.

  Každý jedinec je portálem sama sobě a tento portál je přístupovým bodem do mezidimenzionálních světů Svrchované Jednoty, kde lidský nástroj, coby prostorový oděv, je konečně odstraněn a jedinci realizují svou pravou nekonečnou podstatu. V této realizaci chápou, že každý – KAŽDÝ – je v tomto stavu rovnocenný a že v této rovnosti jsme JEDNÍM. Velký Portál nastane tehdy, když se lidstvo postaví jako JEDINÉ BYTÍ do tohoto všeobsahujícího pochopení a tím transcenduje potlačující rámec a vyjádří se jako Svrchovaní.


Celý rozhovor k poslechu najdete na playlistu - 


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Rozhovor pro Conscious Media


Rozhovor pro Conscious Media

Úryvek:

     Představ si, že jsi na cestě a vzal sis sebou batoh potřeb. Používáš různé tyto potřeby v závislosti na úseku tvé cesty. Například tedy horolezecké stupačky, jestliže šplháš po zledovatělé hoře; sněžnice, jestliže přecházíš pole hlubokého sněhu. Lidstvo je na cestě a v této konkrétní době je nejlepším nástrojem srdce. Je jeho čas. Vyšší mysl bude zapotřebí později na této cestě, avšak nyní je srdce tím, co nám nejlépe poslouží.

     Nepřisuzuji srdci nadřazenou pozici nad myslí, či naopak. Pravdou je, že jsou „spojeny“ v jediné síti světla a člověk nemůže vzývat moudrost srdce bez toho, aniž by se dotýkal vyšší mysli. Energeticky jsou propojené, avšak srdce, abych použil jinou analogii, je lepším volantem v těchto časech, protože je velmi mocnou silou projevu, která produkuje vibraci rovnosti do tohoto světa. Je jako indukční síla, která přitahuje vibraci rovnosti do planetární sféry. Jakmile je tato vibrace jednou všudypřítomná a ukotvená na planetě, lidstvo může poté použít další nástroj na své cestě – vyšší mysl.*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Telefonický rozhovor Jamese Mahu a Marka Hempela


Telefonický rozhovor Jamese Mahu a Marka Hempela

Úryvek:

Mark: Ale jestliže Kontroloři potlačují možnost lidstva duchovně růst… jak se lidstvo může z té kontroly vůbec vymanit?

James: Kontroloři jsou součástí systému vzestupu. Oni nekontrolují systém. Ten systém je rozsáhlý. Je to síť, která se rozpíná všude a ke všem. Nekontroluje ji žádná skupina či entita. Oni si prostě myslí, že kontrolují jeho malou - velmi malou - část toho systému, která se nazývá země. Ale ani to ve skutečnosti nekontrolují… vezměme například internet. Kontroloři si původně mysleli, že internet bude užitečný ke kontrole vzdělávací inovace přes ARPA síť, a pak si mysleli, že bude představovat komunikační infrastrukturu ve Vojenském Průmyslovém Komplexu přes DARPA síť. Co neviděli, bylo jeho přetečení do života občanů… což se stalo následkem kapitalismu. Když na scénu vstoupila Celosvětová Pavučina (angl. World Wide Web), dělali si naději, že zůstane v obchodní doméně… bankovnictví, průmyslu, atd. Ale jak víme, nyní je to globální komunikační systém. Kontroloři se tomu přizpůsobili a pokoušejí se ho použít pro špehování, získávání osobních dat, bankovnictví, atd. Ale Kontroloři nikdy nechtěli, aby se internet stal tím, čím je.

Takže předpoklad, že lidstvo je kvůli Kontrolorům mrzačeno ve své schopnosti duchovního růstu, je prostě mylný. Oni z toho dělají větší výzvu, což je způsob, jak je ten systém navržen. Duše se neinkarnují do lidského nástroje proto, aby zažívaly klid a duchovní požehnání. Ony zažívají toto oddělení od Zdrojové Inteligence ochotně a záměrně. Vědí, že bude výzvou navigovat ke své duši a hlubšímu srdci, když budou inkarnované. Vědí, že v tomto světě bude výzvou učit se vyjadřovat vyšší frekvence srdce bezpodmínečně. Ale také vědí, že přijde pomoc.

Mark: A v jaké podobě ta pomoc přijde? Mám na mysli, odkud přijde a jak ji lidé poznají?

James: Pomoc je všude. Není to jedna věc nebo jedna organizace nebo náboženství. Pomoc je všude. Opravdu je to vjem a postoj jedince, co to způsobuje. Je to ve všech věcech, takže když je jedinec připraven, vidí něco nebo cítí něco nebo pochopí něco, co ho probudí - co ho aktivuje ke hledání jeho vyššího jáství. A to, odkud tento budíček přichází, to se u každé osoby velice liší. Avšak jakmile je jedinec probuzen, začne hledat to, co je před ním skrýváno. Instinktivně ví, že je to skryté - že pravda je zahalena. Možná lidé neznají jména nebo tituly Kontrolorů, ale prostě vědí, že existují - dokonce i tehdy, když si to nechtějí připustit.

*   *   *   *   *   *

Originál rozhovoru 

si můžete poslechnout zde, pod názvem: "Phone Interview With James Mahu 2013"


Rozhovor s českým dabingem 

si můžete poslechnou zde -*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Rozhovor pro Evolver magazín


Rozhovor pro Evolver magazín

Úryvek:

Darlene Bergesová: Tvá nejnovější série novel, Skladatel počasí, popisuje život Terrana Kahna, chlapce, který se narodil v dálných oblastech Iránu v té samé chvíli, kdy katastrofální sluneční bouře způsobila na planetě úplný rozvrat. Terran má bystrý intelekt a vnitřní touhu po vzdělání, což vyúsťuje do překvapivého a rychle se rozvíjejícího dobrodružství. Jeho příběh je o kontrole a způsobech, jak na ni reagovat. Jak vidíš budoucnost mladých lidí ve světě kontroly?

James Mahu: Kontroloři existují s jediným účelem: soupeří o kontrolu zdrojů. Je to pro ně nejlákavější hra, která existuje, kterou trvale hrají. Největší sázka, největší drama, největší odměna, to je to, co je motivuje. Terran Kahn a jeho vnitřní kruh přátel ve skutečnosti představují vědomí nové generace, která přichází na planetu a přináší své velké intelekty, energie, ideje a inovace, aby vyřešila nejožehavější problémy, které lidstvo řeší. To bude vyžadovat nové metody vůdcovství a nové vzdělávací platformy, které oni přinesou.

Globální komunikační síť (internet) je klíčovou technologií, která ukazuje, že druh je na cestě k Velkému Portálu. Jsou to zadní dveře k výzkumu vědomí. Na internetu budou vzkvétat nové vzdělávací platformy a nové vůdcovství. Všechno se pohybuje pryč od centralizace a Kontroloři si to dobře uvědomují. Pokoušeli se tomu předejít, ale teď vidí, že je to nevyhnutelné. Je to podobné přehradě, která zadržuje obrovskou sílu vody a v té přehradě se tvoří praskliny.

Následující tři generace přinesou decentralizaci ekonomiky, vzdělávacího procesu, bohatství a dokonce i vlády. Hyper-lokální, decentralizované, ale globálně spojené komunity budou prosperovat a stanou se stavebními bloky nového sociálního řádu, který bude převážně založen na rovnostářské meritokracii (angl. egalitarian meritocracy).

Kontroloři v tomto světě vyhynou. Jejich účel odezní. Já skutečně věřím v tyto nové generace a v jejich schopnost pracovat ve vyšší úrovni pochopení. Budou tu i kritici a ti, kteří se pokusí zůstat ve starých systémech, ale jejich počet se bude prudce zmenšovat s každou novou generací lidí a technologií.*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Vzkaz praktikujícím z ledna 2024


Vzkaz praktikujícím z ledna 2024

Úryvek:

    Každá životní forma je uzlem na rozsáhlé síti, která proniká vesmíry časoprostoru. Jinými slovy existuje spojovací vlákno a toto spojovací vlákno začíná nejdříve u Sovereigna. Další v pořadí je pak rodina či „rod“ jedince a jeho další skupinové asociace (skupinová duše). Tyto spojnice dohromady utvářejí způsob, jak je druh spojen na individuální úrovni.

    Pak také existují spojnice na další druhy a tyto spojnice jdou jak k pozemským druhům, tak k mimozemským – k těm...