Lokality Tvůrců Křídel

 


    Existuje celkově sedm lokalit - na každém kontinentu jedna. Těchto sedm lokalit je vyjmenováno níže v pořadí odhalení:

Starobylý šíp: Nové Mexiko, poblíž Chaco kaňonu

Hakomi: poblíž Cuzco, Peru, Jižní Amerika

Zyanya: jižní Čína, poblíž Kantonu

Aadhya: jižní střední Austrálie

Jumala: severně od Helsinek, Finsko

Mawu: severní střední Afrika, v blízkosti Čadského jezera

Pillan: Antarktida, Wilkesova Země, poblíž Vostoku


        Každá z lokalit obsahuje 24 komor, v nichž se nalézají různé artefakty starobylé kultury. Tyto artefakty byly integrálním projevem duchovně smýšlející rasy, která je v materiálech WingMakers nazývána Centrální rasa. Jedná se o tyto artefakty: malby, poezii, filozofii, kosmologii a hudbu. V současné době byly odhaleny čtyři lokality (v pořadí objevení), co se týká poezie a maleb. 

     Člověk může o těchto lokalitách uvažovat jako o časových schránkách, což je zmínka uvedená v knize Projekt Starobylý Šíp. Dohromady v sobě tyto lokality obsahují nutné ingredience pro lidský druh, aby mohl učinit předposlední objev, který je v těchto materiálech nazýván Velký Portál neboli nevyvratitelný objev lidské duše. To je konečný účel lidské rasy: žít na zemi jako seberealizované vědomí. Spojit vědomí země a duše do soudržného vyjádření.


lokalita 1 - Starobylý šíp
               
lokalita 2 - Hakomi  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

lokalita 3 - Zyanya
                 
lokalita 4 - Aadhya