Praktikující

 

Tvůrci Křídel jsou navrženi pro praktikování. Nejedná se o závod na vrchol, kde se staneme duchovnějšími než druzí. Není účelem Tvůrců Křídel, aby každý z nás vzestoupil do role učitele, mistra nebo aby se stal "osvíceným".

Pod naší kůží jsme Sovereign Integrály. Těmi jsme od počátečního bodu vědomí. Jestliže to je naše jádro, tak ono sestupuje do Bytí. Ale je otázka čím Být a jak to máme praktikovat?

James Mahu, tvůrce materiálů WingMakers - Tvůrci Křídel, rozsáhle popisuje Moudré Chování. Jde o svědomitou praxi vyzařování Šesti Ctností Srdce do nejjemnějších detailů našich životů okamžik za okamžikem - to je ona esence Bytí. Je to odlišné od klidu mysli či stavu meditace, což jsou praktiky, které jsou více zaměřené na uvědomění si přítomného okamžiku a udržení klidného stavu mysli.

Ti, kteří praktikují stav vědomí Sovereign Integrál, aktivně vyjadřují svou moudrost chování prostřednictvím svých fyzických těl (myšlenek, slov a činů). Nicméně ne všechna tato chování jsou fyzická - vytvářená tělem. Také můžou být neviditelná, když jedinec vyzařuje chování šesti ctností srdce Energeticky.

Princip JÁ JSEM MY JSME znamená, že přijímáme naši nejvnitřnější podstatu. Nasloucháme, pozorujeme a učíme se. Také vyjadřujeme a vyzařujeme ctnosti srdce našimi srdci a myslemi. To jsou kvality, které transcendují tělo, emoce a mysl.  Jsou to perspektivy, které pomáhají motivovat nás k pozvednutí či vyléčení energetických frekvencí dané situace.

James Mahu napsal množství článků na toto téma, které nalezneš v anglickém originálu v sekci "6 Ctností Srdce" na webu WingMakers.com a zde v češtině v sekci "Šest Ctností Srdce".