Mytologický příběh


 

"Mytologie není lež, mytologie je poezie, jde o metaforu. Bylo mnohokrát řečeno, že mytologie je předposlední pravda - předposlední z důvodu, že konečná pravda nemůže být vyjádřena slovy. Nalézá se za slovy. Za obrazy, za hranicí svazujícího Buddhistického Kola "Stávání se něčím". Mytologie vrhá mysl za tuto hranici do toho, co může být poznáno, ale nemůže být sděleno."

Joseph CampbellTvůrci Křídel jsou soudobou mytologií, která poskytuje vhledy a perspektivy do širokého pole témat, týkajících se duchovní podstaty jedince, neprůhlednosti vlád, náboženského zneužívání, technologické singularity a širší kosmologické struktury zvané multivesmír.

V materiálech jsou také použity různé typy médií, takže vyprávění příběhu není omezeno pouze na literaturu, ale je tvořeno také hudbou, malbou, poezií a filozofií - to vše v rozsahu kosmologických proporcí.

Mytologie umožňuje takovému vizionářskému tvůrci, jakým James Mahu je, vykreslit rozsáhlé příběhy, které odhalují tajemství nesmrtelnosti lidské duše; jejího vztahu k multivesmíru; jak a proč temné síly vytvořily naše soudobé "vězení"; a toho, jak můžou být tyto spletité snahy rozpoznány.

Co se týká mytologie, WingMakers jsou rasou cestovatelů časem, kteří se vyvinuli z lidské DNA. Dříve byli nazýváni Elohimové či Zářicí. Oni jsou námi z budoucnosti. Mají výhodu toho, že znají pasti a úskalí čekající na lidstvo při jeho vývoji. Oni se dívají na staletí, podobně jako my čteme a otáčíme stránky knihy.

Tito cestovatelé časem za sebou zanechali starobylé archeologické lokality, které byly navrženy tak, aby nám zprostředkovaly jejich poznání - v konkrétním čase, konkrétním jedincům. Tito jedinci jsou pověřeni, aby připravili planetu na velmi ničivou událost. Jedná se o podpisovou událost druhu. WingMakers ji nazývají Velký Portál - nevyvratitelný vědecký objev lidské duše.

Problém je v tom, že mocní tohoto světa nepovažují tento objev za žádoucí. A mocní tohoto světa nejsou obvyklé politické spolky nebo náboženští vůdci, ale spíše je to tak, že vůdci se bezděčně stali součástí větší skryté moci. Moci, která je interdimenzionální a neviditelná a která byla v interakci s lidstvem od samého jeho počátku na zemi až do moderní doby, kdy ustupuje.

Nicméně omezení, která byla vštípena do těla, mysli a vědomí lidí přetrvávají dokonce i tehdy, když tvůrci těchto omezení odešli. A nyní jsou to lidské prvky v podobě institucí a kultury, které se rozhodly převzít tuto iluzi za účelem sebe-obohacení a tak ji nevědomky dále udržují.

A tak bylo toto mocenské vakuum rychle zaplněno novými obyvateli v podobě různých úrovní státní vlády, náboženství, institucí a nadnárodních korporací. Je to všude a nikde zároveň. Je to založené na jednoduchém principu: rozděl a panuj. A tak jsme rozdělováni do společenských tříd, národnostních etnik, úrovní vzdělání a tisíců dalších kategorií.

Jestliže je všechno rozdělené, nic není celistvé. To je ta velká iluze, kterou pečlivě udržují.

Protože Tvůrci Křídel jsou cestovatelé časem, znají tyto okolnosti. A tak kultivují poznání; kultivují své posly; a začínají uplatňovat svůj pomalý a pracný plán, jak přemoci tuto velkou iluzi - přinášejí Velký Portál, který je navržen tak, aby zbořil mentální a emoční zdi oddělenosti.

Tento příběh se vine všemi materiály Tvůrců Křídel, někdy oděný do fiktivních příběhů jako je Quantusum či Skladatel počasí; někdy je zdůrazněn realismem jako v Rozhovorech s Dr. Nerudou.

Jak napsala spisovatelka Ursula Le Guin: Básník Rilke se před padesáti lety podíval na sochu Apolla, která k němu promluvila: "Musíš změnit svůj život", řekl údajně Apollo. Když pravdivý mýtus vstoupí do tvého vědomí, toto je vždy jeho poselství. Musíš změnit svůj život.

To je zřejmě také hlubší poselství Jamese Mahu v mytologii WingMakers. Musíš změnit svůj život. Ne proto, že on by ti říkal jak a proč, ale protože něco, co je oděno v jeho rozsáhlém mýtu, se k tobě natahuje, dívá se ti to do očí a vyzývá tvůj smysl pro logiku; tvůj smysl pro pravdu a probouzí to tvou intuitivní schopnost natolik, že můžeš začít vidět tuto nedoceněnou a neopečovávanou část tebe, známou jako Sovereign Integrál.

Joseph Campbell, americký mytolog, spisovatel a lektor, to řekl následovně: "Mýty jsou kolektivní sny a sny jsou osobní mýty." Asi nejlepší věc, kterou jako druh můžeme udělat, je učinit nevyvratitelný vědecký objev lidské duše kolektivním snem, který se změní na kolektivní realitu.