Lyricus - Rozpravy, Prahová Kosmogonie a další články


   Webová stránka Lyricus.org byla publikována v roce 2004. Lyricus je díky svému učení živou součástí mytologického příběhu WingMakers. Řád učitelů Lyricus je podskupinou Tvůrců Křídel, která pečuje o filozofii a další aktivační zdroje a jejich distribuci k vyvíjejícím se druhům, které dosáhly dostatečné komplexnosti jazyka.

  Jak je zmíněno v jiných sekcích tohoto webu, Tvůrci Křídel jsou časově posunutou rasou lidských bytostí. Jsou doslova námi v budoucím čase. Z této budoucí perspektivy exportují své učení k alfa druhům, které mají schopnost pochopit základní koncepty a hodnoty chování. Nicméně širším záměrem Lyricusu je "osvobodit" druh z iluzí frekvence oddělenosti, čehož je dosaženo nevyvratitelným vědeckým objevem lidské duše (Velký Portál).

   Řád učitelů Lyricus nevyučuje náboženství, ale spíše širší soubor perspektiv, jejichž působení by mohlo být nejlépe shrnuto jako podpora svrchovaného práva jedince a pozvednutí jeho integrální podstaty ke všem dalším životním formám. Lyricus nepřináší dogma ani pravidla, ani nezakládá žádnou organizaci, která by definovala či ochraňovala jeho učení.

    Základní soubor učení Lyricusu je obsažen v díle známém jako Prahová Kosmogonie. Z tohoto svazku bylo zatím publikováno jen velmi málo. Jsou to důležitá témata a struktury, které se týkají makrostruktury multivesmíru.


Lyricus - články v PDF ke stažení:


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Spojení Lyricusu a WingMakersÚryvek:

     Lyricus je spojen s Centrální Rasou, WingMakers (Tvůrci křídel) a velká většina jeho členů je příslušníky Centrální Rasy. V Lyricusu jsou odborné znalosti soustředěny do sedmi oborů: genetika, neo-věda, metafyzika, smyslové datové proudy, psychokoherence (psycho-soudržnost), kulturní vývoj, Sovereign Integrál. Lyricus není zaměřen pouze na filozofii nebo duchovní výuku. Jeho hlavním smyslem je nevyvratitelný objev humanoidní (lidské) duše na planetách nesoucích život v tří-dimenzionální skutečnosti.


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Úryvky z Prahové Kosmogonie a Často kladené otázky (s úvodem od Johna Bergese)Úryvky:

   Doba, která přímo předchází objevu Velkého portálu, je nejkritičtější. Tato doba je známa jako Atestační období. Je to čas, kdy se kritika vzedme v plné síle z důvodu odporu proti důsledkům objevu Velkého portálu. Neboť mocní si uvědomují - do té míry, jaké jsou toho schopni - že by důsledky objevu hromadně podkopaly jejich kontrolní impulzy. Je to doba, kdy duchovní a političtí vůdci spojí své síly, aby se postavili proti tomuto komplexnímu metafyzickému a vědeckému objevu.

   Proto jsou komunikační protokoly Lyricusem navrženy velmi pečlivě, aby bylo zajištěno, že osoby zapojené do objevu Velkého portálu budou pracovat zodpovědně. Přirozený odpor proti objevu se tedy setká s inteligentním protiopatřením. Důkaz lidské duše bude zveřejněn na komunikační síti způsobem, který nemůže být cenzurován, pozměněn, či znemožněn. Síť samotná odhalí lidskou duši způsobem, který je nepředstavitelný a proto neznemožnitelný.

*   *   *   *   *   *

Otázka:
Co se stane, když druh nedosáhne Velkého portálu?

Odpověď:
Otázka nezní, zda druh dosáhne Velkého portálu, ale spíše kdy. Jsou období, kdy se druh přiblíží do zóny objevu, ale upadne zpět, z důvodu přílišného odporu. Odpor je záležitostí generační a proto je časem rozpuštěn. Impulz k objevu je příliš silný na to, aby se dal ignorovat. Je spolehlivě udržován v energetické matrici druhu a trvale rozněcován Lyricusem a vesmírnými silami Prvotního Zdroje. 

Když odpor k Velkému portálu je úspěšný, je to jen zdržení, které nikdy nemůže být trvalým znemožněním.


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Lyricus Rozpravy - komplet 1 - 6 

(s úvodem od Johna Bergese)Úryvek:

Učitel: Začal jsi tento dialog s názorem, že jsi frustrován vnějším hlukem, který ti znemožňuje úspěšně praktikovat meditaci. Ukazuji ti, že problémem není hluk nebo roztříštěnost, ale tvá úzkoprsá představa o tom, co je duchovní chování a co nikoliv.
Žák: Ano, souhlasím. Duchovní chování však není o strachu, nenávisti a lakomosti. Souhlasíte s tím?
Učitel: Když příliš úzce určíš, které chování a aktivity jsou duchovní, začneš odsuzovat nejen sama sebe, ale také všechny ostatní. Bezděčně zmenšíš svou Komunikační zónu.
Žák: Co je to Komunikační zóna?
Učitel: Komunikační zóna je aspektem tvého vědomí, který je v interakci a komunikaci s druhy, se kterými sdílíš společnou biologii. Je fyzicky obsažena ve tvé DNA, kde pracuje jako komunikační uzel v rozsáhlé síti, která je propojena s Prvotním Zdrojem.
Žák: Co je to za rozsáhlou síť?
Učitel: DNA je jak sítí v těle jedince, tak komunikačním uzlem v kolektivním „těle“ druhů či genetické mysli lidstva. Lidský druh je s touto sítí propojen a je to umožněno díky DNA.
Žák: Takže mi říkáte, že to co se ve mně odehrává, je přenášeno ke všem dalším lidem?

úryvek z Lyricus Rozpravy 5 - Komunikační zóna


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Lyricus Rozprava 1 - Prožitek Navigátora CelistvostiÚryvek:

Žák: Co mi brání v prožitku mého nejvnitřnějšího Já?
Učitel: Nic.
Žák: Tak proč se mi tedy tato zkušenost nedaří?
Učitel: Máš strach.
Žák: Takže, strach mi brání?
Učitel: Nic ti nebrání.
Žák: Ale neříkal jste právě přece, že strach je důvodem, proč se mi nedaří prožít tento stav vědomí?
Učitel: Ano, ale nebrání ti v tom.
Žák: Tak co mi tedy brání?
Učitel: Nic.
Žák: Jakou roli pak tedy hraje strach?
Učitel: Když jsi ve vězení, čeho se nejvíce bojíš, když sníš o tom, že budeš osvobozen?
Žák: Že se budu muset vrátit do vězení… Takže, vy říkáte, že se bojím zakusit mé nejvnitřnější Já, protože se pak vrátím do mého stavu nevědomosti.
Učitel: Ne. Já říkám, že tvůj strach z nevědomosti tě drží v nevědomosti.
Žák: Jsem z toho zmatený. Myslel jsem, že jste říkal, že se bojím zakusit mé vyšší Já, ale nyní mi připadá, že říkáte, že se bojím mého lidského Já. Tak jak je to tedy?
Učitel: Máš strach z návratu do svého lidského bytí potom, co zakusíš Božskou podstatu, která je v tobě uložena.
Žák: Proč?


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Lyricus Rozprava 2 - Jak pozvat Navigátora CelistvostiÚryvek:

Žák: Je Bůh fyzická bytost?
Učitel: Ty jsi fyzická bytost?
Žák: Samozřejmě.
Učitel: Není potom logické prohlášení, že Bůh je také fyzická bytost?
Žák: Já nevím…
Učitel: Může mrtvý vládnout městu?
Žák: Ne.
Učitel: Jak by pak Prvotní Zdroj řídil celý Velký vesmír takový jaký je - v jeho nejhrubším vyjádření - fyzické manifestaci?
Žák: Prvotní Zdroj obývá tělo jako vy nebo já?
Učitel: Může někdo na Zemi vytvořit něco úžasnějšího než svůj lidský nástroj?
Žák: V tomto případě myslím, že ne.
Učitel: Takže, v tomto světě je lidský nástroj nejdokonalejším vyjádřením hmoty?
Žák: Myslím, že ano.
Učitel: A cokoliv lidé vytvoří, je méně dokonalé než lidské tělo.
Žák: Pokud se nejedná o dítě.
Učitel: A kdo je dítětem Prvotního Zdroje?
Žák: My.
Učitel: Ne. Lidé jsou po tisíce generací odpojeni od Prvotního Zdroje. Kdo byl původním dítětem, čili prvním stvořením Boha?
Žák: To nevím. Inteligence Zdroje, nebo Duch?
Učitel: Inteligence Zdroje není stvořením Boha; to je pohyb a přítomnost Boha.
Žák: Potom tedy opravdu nevím.


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Lyricus Rozprava 3 - Podstata věděníÚryvek:

Žák: Existuje nějaká technika, která by mi umožnila získat vědomí Boha?
Učitel: O jakém Bohu to mluvíš?
Žák: O jedinečném a prvotním zdroji všeho.
Učitel: Ne.
Žák: Proč jsou tedy tací, kteří se zdají být požehnáni znalostí vědomí Boha i jiní, kteří kompletně ignorují jeho přítomnost a hodnotu? Jistě ti osvícení jedinci nalezli techniku, kterou si zajistili svoji znalost.
Učitel: Takové techniky nejsou. Je to veliký klam rozšířený vesmírem vnímajících bytostí. Trváme na své víře, že existuje nějaká formule, nebo rituál, nebo učitel, který nám přinese osvícení - nebo vědomí Boha.
Žák: Když neexistuje technika ani učitel, tak proč tohle všechno existuje? Proč Vy přede mnou sedíte jako můj učitel? A proč jsou zde tedy knihy a učení mistři pro výuku? Chcete mi tím říct, že to všechno je bezcenné?
Učitel: Pokud existují otázky, očekává se, že budou k vyslechnutí i odpovědi. Všechno toto existuje proto, aby bylo možné dávat odpovědi lidem, jako jste vy. Kdyby neexistovaly otázky, pak by ani toto neexistovalo.
Žák: Ale k čemu to je, když mě odpovědi nedovedou blíže ke znalosti Boha?
Učitel: Proč nejsou vědomosti o ničení v rukou mnoha, místo aby byly v rukách jen několika jedinců?
Žák: Co tím chcete říct?
Učitel: Proč jsou vědomosti o tom, jak totálně zlikvidovat lidstvo tak pečlivě střežené?
Žák: Mluvíte o zbraních hromadného ničení?
Učitel: Ano.


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Lyricus Rozprava 4 - Vztahy s VesmíremÚryvek:

Učitel: Takže ty si přeješ zakusit Navigátora Celistvosti. Rozhodl ses jakým způsobem?
Žák: Kvůli tomu jsem se s vámi chtěl setkat. Myslel jsem, že byste mi mohl poradit nějakou metodu, nebo techniku, jak toho dosáhnout.
Učitel: Kdybych to mohl udělat, nebylo by vše, co tady existuje (ášram), zastaralé? Nepřipadlo by pak veškeré vzdělávání tobě? Neerodovaly by všechny tvé vztahy s lidmi na pouhou existenciální cestu sebepoznání?
Žák: Nerozumím vám.
Učitel: Sestavil sis vnitřní i vnější znalosti jako most, kterému chybí prostředek a tím prostředkem je tvůj zážitek, který by potvrzoval, že jdou oba konce opravdu propojit; že mezi těmito dvěma světy existuje soudržnost; že most funguje. Je to tak?
Žák: Ano.
Učitel: Kdybys ve své zkušenosti nalezl tuto prostřední část, tvůj most by byl dostaven a mohl bys přecházet mezi vnitřním a vnějším světem nezávisle a nezadlužený. Pak bys zatoužil naučit druhé, jak si takový vlastní most také postavit. Je to tak?
Žák: Přesně.
Učitel: Myslíš si, že některý z těch učitelů, kteří žili na Zemi, si tento most postavil a nepodělil se o to s ostatními?
Žák: Ne.
Učitel: Tak kde je ta technika, o které mluvíš? Je tak dobře utajená, že ani ti nejlepší učitelé na světě ji nejsou schopni zformulovat do rozumné metodologie?
Žák: Tím chcete říci, že nikdo takový most nepostavil?
Učitel: Ne. Říkám, že takový most nikdo postavit nechtěl.
Žák: Tak proč mě to tak zajímá?


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Lyricus Rozprava 5 - Komunikační zónaÚryvek:

Žák: Dnes ráno jsem meditoval a uvědomil jsem si svou roztříštěnost, kterou způsobovaly zvuky mých spolužáků. Existuje technika, jak zabránit této roztříštěnosti, abych se mohl lépe soustředit na meditaci?
Učitel: Co očekáváš od této lepší koncentrace?
Žák: Budu dělat své meditace s větší jasností a to způsobí hlubší vhledy.
Učitel: Chápu. Obsahuje některý z těchto hlubších vhledů vjem, že vnější svět nezpůsobuje roztříštěnost ve vnitřním světě, nýbrž že je katalyzátorem učení?
Žák: Takže říkáte, že si nemám dělat starosti s roztříštěností, když praktikuji meditace?
Učitel: Není to záležitost zdroje tvé roztříštěnosti?
Žák: Předpokládám, že je. Ale když tato roztříštěnost…
Učitel: To není roztříštěnost. To je fenomén vnějšího světa – vibrace pohybující se éterem ze zdrojů, které nekontroluješ. Toto a nic víc.
Žák: Ale tyto vibrace ovlivňují mou mysl a mou schopnost koncentrace. Což není koncentrace důležitou součástí úspěšné meditace?
Učitel: Znovu opakuji, že to, co ovlivňuje tvou mysl, nejsou externí vibrace, ale tvá reakce na ně.
Žák: Jak tedy můžu změnit mé reakce, abych byl úspěšnější ve svých meditacích?


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Lyricus Rozprava 6 - Techniky intuitivní inteligenceÚryvek:

Žák: Jak může člověk poznat svůj vnitřní hlas od hlasu, který se naučil v tomto světě?
Učitel: Hlas tohoto světa může být přirovnán k egocentričnosti, zatímco tvůj původní hlas ti našeptává a pošťuchuje tě z hlubin tvého srdce.
Žák: Ale hlas mého srdce není vždy formován do slov, spíše do pocitů. Tyto pocity jsou velmi jemné a stále se mění. Víra se může v mžiku změnit v zoufalství, láska v nenávist.
Učitel: Srdce je, stejně jako vesmír, mnohaúrovňové. Srdce, o kterém mluvím, je zběhlé ve vyjadřování intuitivní inteligence v duchu soucitu a pochopení. Když uslyšíš v nitru hlas, který se dotýká této rovnováhy, našel jsi svůj vnitřní hlas.
Žák: Mají všichni tento hlas a schopnost vyjádřit ho?
Učitel: Ne.
Žák: Proč je toto omezení člověku vrozené?
Učitel: Je to důsledek nedokonalosti lidského nástroje a nedokonalosti třírozměrného prostředí.
Žák: Tato omezení zmenšují možnosti vyjádření srdce a tlumí jeho hlas?
Učitel: Ne více než mraky převyšují slunce a zmenšují jeho teplo.
Žák: Takže vnitřní hlas pokračuje ve svém vyjádření sama sebe dokonce i tehdy, když omezení způsobují jeho neslyšitelnost?


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Prvních deset let Lyricusu (článek k 10. výročí)Úryvek:

   Tento článek mapuje aktivity organizace zvané Řád Učitelů Lyricus v průběhu prvních deseti let její veřejné interakce s lidstvem. Tato interakce se odehrávala (a bude odehrávat) skrze tři weby inspirované a vytvořené členem Řádu Učitelů Lyricus (zkratka LTO – Lyricus Teaching Order nebo prostě Lyricus). Internet byl vybrán pro šíření mise LTO a to z důvodu, že se jedná o metodu komunikace s rozrůstající se internetovou veřejností, která překračuje národnostní hranice.

   Tento článek má dvě části. Část Jedna je o Řádu Učitelů Lyricus a jeho misi na Zemi. Část Dvě diskutuje současné metody, které LTO používá pro naplnění své mise. Obě části popisují prvních deset let veřejné práce Lyricusu na Zemi.