Sovereign Integrál - Nový model existence NOVINKA 2022

Tato poslední publikace od Jamese Mahu má název: Sovereign Integrál - Nový model existence. Je to zdarma publikovaný 80-ti stránkový detailní popis vědomí Sovereign Integrálu, kterého jsme všichni součástí.

Jak název napovídá, James zde popisuje jemné detaily této vnitřní kosmologické struktury, která je sice nazývána různými jmény, avšak dosud zůstává převážně nedefinována.

Diskutovaná témata jsou velmi základní povahy: kým jsme v našem jádru a proč jsme zde? James o těchto tématech hovoří hlasem poetickým i filozofickým, jasně i vyzývavě.

Toto je jeho první práce ne-fiktivní povahy, která je zaměřená na téma ze všech nejdůležitější: definování podstaty vědomí. James do práce zařadil diagramy a množství maleb, aby pomohl čtenářům lépe pochopit a procítit toto živoucí, vibrující a přitom nepostižitelné vědomí, které James nazývá Sovereign Integrál.

Audioverze publikace k poslechu v playlistu 

"Sovereign Integrál - Nový model existence"
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Píseň Vědomí


Píseň Vědomí je společník knihy "SOVEREIGN INTEGRÁL - Nový model existence".
Je to umělecké vyjádření Vědomí Sovereign Integrál.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Obrazy z knihy "Sovereign Integrál"
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


POZNÁMKA PŘEKLADATELE k překladu pojmu Sovereign Integrál

Termín "The Sovereign Integral"  použil James poprvé v roce 1998 na webu Wingmakers. Byl to celkem nenápadný pojem ve velkém množství dalšího textu a multimédií. Bylo u něj uvedeno, že je zakódovaný a že jeho význam se bude lidstvu postupně odhalovat, jak budeme prohlubovat jeho pochopení.

Někdo tento pojem tehdy přeložil do českého pojmu Svrchovaná Jednota. Když jsem se o několik let později zapojil do překladu materiálů, převzal jsem i zavedený překlad tohoto pojmu, abych udržel kontext,  i když jsem si uvědomoval, že slovo Jednota není úplně přesným překladem slova Integrál. Nicméně tehdy se to jevilo jako bezvýznamný rozdíl.

Ovšem jak vycházely další a další materiály WingMakers, ukázalo se, že tento pojem je jedním z ústředních pojmů materiálů a že jeho pečlivé a podrobné pochopení je opravdu zásadní. A tak jsem upustil od zavedeného překladu Svrchovaná Jednota a nahradil ho pojmem Svrchované Sjednocení.  Slovo Sjednocení je stále podstatné jméno, ale více poukazuje na skutečnost, že množství částí je sjednoceno do jediného celku. 

Ovšem jak roky plynuly a odhalovaly se další aspekty související s tímto termínem a stavem vědomí, který označuje, stále více se ukazovalo, že se jedná spíše o děj, proces, který ve vědomí stále probíhá, než o setrvalý stav. Začal jsem se tedy více přiklánět k překladu Svrchované Sjednocování, aby tato skutečnost byla z termínu zřejmá.

Správnost této jemné nuance v chápání a překladu významu tohoto pojmu, byla potvrzena v letos publikovaném textu s názvem "The Sovereign Integral Process". Je tedy jasné, že se jedná o proces, něco dynamického, stále probíhajícího.

Na tomto místě chci zdůraznit - a to je vlastně důvod, proč tento vysvětlující komentář píšu - že různé varianty překladu tohoto pojmu odrážejí jen mé vnitřní posuny v jeho chápání v průběhu let, popř. v kontextu jeho výskytu. 

James tento pojem - Sovereign Integral - nikdy nezměnil. Od roku 1998, kdy byl poprvé představen veřejnosti, až do současnosti (r. 2022) je tento pojem stále stejný - Sovereign Integral.

Když si uvědomíme, že materiály WM jsou překládány do mnoha desítek světových jazyků (v rámci jednoho jazyka zřejmě množstvím různých překladatelů), dokážeme si určitě živě představit, jaké obrovské mnohosti a různorodosti překladů, se tento pojem ve světě dočkal.

Proto je vcelku pochopitelné, že překladatelům byla v současné době dána jednotná instrukce či doporučení pro další překlady, aby tento pojem byl v národních verzích materiálů zachován v angličtině.

Přijal jsem toto doporučení a v dalších mnou zhotovených překladech zůstane pojem Sovereign Integral nepřeložený, pouze česky skloňovaný a s diakritikou (dlouhé á), protože jinak by nešlo rozeznat o jaký pád, příp. číslo se jedná a věty s tímto nesklonným pojmem by se staly velmi obtížně srozumitelné.

Tedy v dalších textech budeme hovořit o vědomí Sovereign Integrálu a vy už nyní budete vědět, že se jedná o stejný pojem jako Svrchovaná Jednota, Svrchované Sjednocení, Svrchované Sjednocování - všechno odvozené z angl. The Sovereign Integral.

Tento nový překlad-nepřeklad pojmu na vás může v prvé chvíli působit trochu cize a nesrozumitelně, ale věřím, že si na něj zvyknete a oceníte jeho nespornou výhodu mezinárodní "kompatibility" a věrohodnější shody s originálem.

                                                                                   Ondřej Průzračný, překladatel