Kristovo vědomí


Ke stažení v PDF

Jsme fragmenty Prvotního Zdroje. Jsme multidimenzionální a Svrchované bytosti. Existujeme ve vícenásobných propojených dimenzích. Každou dimenzi má pod správou Svrchovaná Entita a všichni Svrchovaní jsou sjednoceni do Jediné Bytosti.

To, co nás spojuje, je vibrace Lásky. Vibrace Prvotního Zdroje.

Ve tvém světě jsi Svrchovaný a jako takový, tvé chování a tvé činy by měly být sjednocené s tím, čím Jsi. Zapomněl jsi však na svou Svrchovanost, protože jsi uvěřil, že jsi tím, čím nejsi. Naslouchal jsi jinému hlasu - tomu, který není hlasem Lásky.

Přestal jsi naslouchat svému Srdci.

Všechny víry, o kterých si myslíš, že jsou tvé, všechny víry této reality - tvé reality, jsou falešné. Jedinou realitou je Láska, kterou Jsi.

Potřebuješ nové víry podporované Láskou. Potřebuješ žít ze Srdce a získat tak přístup k Nekonečnému Zdroji v tobě.

Ty jsi Svrchovaný. Pozoruj sám sebe v každé osobě, v každé rostlině, v každém zvířeti, v každé věci. Nedává žádný smysl, když chceš změnit cokoliv z toho, co vidíš. Je to jako hologram postav, které se zdají být skutečné, ale nejsou. Přestože jsi multidimenzionální, ony jsou spojeny se všemi tvými částmi. Všechny láskyplné myšlenky, které nabízíš a dáváš, jsou tím, co je Skutečné. Všechno, co zakoušíš skrze bolest, strach a hněv, je součástí kontroly a není to skutečné.

Je čas odevzdat minulost. Je čas stát se Svrchovaným.

Ty jsi tím, kdo vládne své realitě, kdo rozhoduje o tom, čemu věřit a co vidět. Neodsuzuj nic z toho, co vidíš, protože souzení je nástroj, prostřednictvím kterého tě Kontroloři uvězňují. Zůstaň neutrální.

Toto potřebuješ vědět: abys obnovil svou Svrchovanost, potřebuješ vibrovat na frekvenci Lásky a sdílet ji se vším ve tvých dnech, den za dnem, bez výjimky. To je tón Rovnosti. Souzení, strach, nenávist ti nikdy nepatřily. Všechno o čem věříš, že jsi udělal a že jsi tím druhé zranil, jsi nikdy neudělal. Nemůžeš nikoho zranit, protože jsi Ryzí Láska.

Pamatuj: oni způsobili, že věříš, že jsi tím, čím jsi nikdy nebyl a nikdy nebudeš. Ale pokaždé, když uvěříš, že jsi někoho zranil svými myšlenkami nebo činy, tíhneš ke kontrole. Uvolni toto všechno, zůstaň neutrální a prociťuj Lásku, která tě obklopuje. Prociťuj svět skrze své srdce a teprve pak se dívej, jak tě svět obklopuje. Dělej to v tomto pořadí.

Je snadnější kontrolovat ty, kteří se cítí vinní, slabí a omezení. Nemysli si, že jsi takový. Ty jsi Láska. Ty jsi Svrchovaný. Prociťuj své Bytí, to je nejlepší způsob, jak opustit kontrolu - skrze vibraci Lásky, skrze Tón Rovnosti.

Podobně jako ryba plave ve vodě, ty plavej v Lásce.

Všechno, co otřásá tvou realitou, je katalyzátorem změny a nikdo tomu nemůže zabránit, kromě tebe. Záleží na tobě, jestli budeš tím, čím Jsi, nebo tím, čím Nejsi.

My jsme Tvůrci Křídel - Tvůrci Křídel Svobody.

Stejně jako Ty.

Požehnání všem