Články z blogu na WingMakers

Tato sekce - "blog na WingMakers.com" - je zaměřená na články od Jamese Mahu a v budoucnosti možná i jeho přátel. Tyto články budou přidávány periodicky a uživatelé, kteří jsou registrovaní na WingMakers.com, se tam mohou přihlásit a zanechat ke článkům anglický komentář. 
Články z blogu na WingMakers.com v PDF ke stažení:


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Představivost: dalekohled vědomíúryvek:

Nicméně my jsme programováni, abychom spěchali ke vzteku nebo obrannému postoji kdykoliv něco nebo někdo ohrožuje, zmenšuje nebo překáží naší vůli nebo našemu pocitu bezpečí. Ve světě ustavičného dohledu, zmenšujících se svobod a tlaku sekularismu není snadné odmítnout naše programování.

Toto programování je založeno na dvou vzájemně závislých a prvotních rysech lidské reality:
1) Oddělenost
2) Klam

Každý z nás je oddělený a každý z nás žije v klamu. To je jednoduchý fakt.
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Mýtus o vzestupu (a karmě)úryvek:

Ve svém jádru je vzestup poznáním, že jsme více než jen fyzické tělo a že naše vědomí je mnohavrstvý vnímatel, který je odlišný od těla a který může vzestoupit do nefyzických dimenzí. Tento vzestup není nutně posmrtná zkušenost nebo proces, ale může začít, kdykoliv je jedinec probuzen nebo aktivován.

Tato víra sahá zpět do velmi daleké doby. S konceptem vzestupu souvisí také Prvotní hřích spolu s vykoupením. “Padli” jsme do fyzického těla, do hříchu, do temnoty, do nevědomosti a jsme vykoupeni nějakou formou milosti - Kristem, Bohem, Duchem atp. Milost vykoupení je aktivací, probuzením nebo znovuzrozením. Při následování této aktivace jsme si stanovili směr k duchovním destinacím vyšších vibrací, čistšímu stavu a stavu lásky a harmonie.

To vše zní dobře, než si uvědomíte, že cíl je sobecký a je založen na opuštění. Je sobecký, protože se zaměřujete na své vlastní sobecké cíle a ne na celek. Je to opuštění, protože toužíte opustit lidské úrovně země za účelem zkoumání vyšších sfér nebe. Opouštíte zemi ve prospěch nebe. Nekritizuji tuto orientaci. Pouze na tuto skutečnost poukazuji.
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


JÁ JSEM MY JSMEúryvek: 

My jsme tečky oblohy,
tichý sbor tlukoucích srdcí.
My jsme oční víčko
velikosti galaxie,
otvírající se jako vycházející slunce.
Když se z něj podíváš
budeš pohlcen v
já jsem my jsme -
vířícím v křivce
vesmírné katedrály.
Zvuk je jednota.
Dlouhé vlny nemající horizonty,
jejich mapy
psané Stvořitelovým srdcem,
bumerang.
Poslouchej...
slyšíš ty jemné, vlnící se švy,
kterými můžeš projít?
Tam...
tam...
a tam...
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Moudrost chováníúryvek:

Vy, kteří jste četli díla Tvůrců Křídel a Lyricusu, víte, že je v nich vykreslen rozdíl mezi poznáním mysli, pocházejícím ze sociální inteligence a vhledu srdce, pocházejícím z emoční inteligence. To jsou jedinečná prostředí, ze kterých můžete pracovat a vyjadřovat se.

Mysl přijímá podněty o tom, jak svět funguje. To se někdy nazývá sociální programování nebo podmínění. Mysl shromažďuje své programy z různých zdrojů - některé jsou jasné a zřetelné, jako třeba škola a rodina; některé méně patrné, jako genetické náchylnosti nebo mediální programování.

Vhled srdce je intuitivní schopnost, která používá sílu emocí k posunu zážitků a situací směrem k hlubší a širší perspektivě, což znamená sjednocenější a harmoničtější obraz. Jak všichni víme, vprostřed stresujících období a událostí je snadné ztratit svůj smysl pro harmonii a stabilitu. Vhled srdce posiluje naši vrozenou schopnost obnovy a průchodu náročnými situacemi s pocitem smyslu a vyrovnanosti.
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Temet nosce! (Poznej sebe!)úryvek:

Tato fráze je obvykle psána s vykřičníkem, který ukazuje, že jde o příkaz, jako by poznej sebe bylo jednoduché prohlášení a jakmile ho přijmeš, poznáš se. Je to starobylá moudrost pocházející z mysterijních škol daleko před Platónem, než ten ji začal používat jako téma ve svých písemnostech.

Co to znamená? Co je sebe?

To je otázka, která se vznáší nad tímto filozofickým výrokem jako fata morgána. Každý chápe, co znamená něco poznávat. Prostě to zažíváš, vidíš, interaguješ s tím a následkem toho máš o tom poznání.

Sebe… to je o trochu těžší upřesnit. To se týká nepolapitelného vědomí - té části tebe, která je spojená s něčím větším, než co vůbec tvá představivost dokáže vykouzlit.
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Duchovní životúryvek:

Duchovní život není životem v komunitě, jak to bývalo kdysi. Duchovních stezek je nyní velké množství. Dokonce i velká, dobře zavedená náboženství se rozdělují do menších sekt. S příchodem systémů víry hnutí New Age se duchovní život diverzifikoval tak, jako nikdy dříve. Vprostřed této rozmanitosti můžou jedinci uvíznout v pocitu zmatení ze všech těch možností - nejisti, jaké kritérium by měli použít pro volbu své duchovní stezky.

Frekvence oddělenosti, která ve velké míře definuje lidský život, je velmi živá a to i v náboženské a duchovní oblasti našich životů. Paradoxem je, že o duchovním životě se předpokládá, že je životem v celistvosti a spojení. Že je životem jak v přijímání, tak ve vyjadřování bezpodmínečné lásky. Že je stezkou jednoty, kde vše je jedním a rovnocenným. Ale v reálném světě se to tak přitom neděje.

Proč tomu tak je?