Rozhovory s Nerudou

 


"Kdokoliv bude tyto rozhovory číst, nechť tak prosím činí s prázdnou myslí. Jestliže budeš mít mysl plnou učení, vzdělání a názorů, nalezneš v tom, co jsem řekl, tolik k dohadování, že nic neuslyšíš."

První rozhovor s Dr. Jamissonem Nerudou


Úvod k rozhovorům s Nerudou 

Je celkem pět samostatných rozhovorů s Dr. Jamissonem Nerudou, které byly vedeny novinářkou z oblasti San Diega. Tyto rozhovory se objevily krátce poté, co Neruda zběhl od temných sil ACIO (Advanced Contact Intelligence Organization - Organizace pro kontakt s vyspělými inteligencemi). Tyto rozhovory patří mezi nejdůležitější obsah materiálů Tvůrců Křídel.

První tři rozhovory s Nerudou byly uvolněny v roce 1998 a poskytly skvělý vhled do pochopení ACIO, zvláště co se týká jeho role a funkce při analyzování materiálů Tvůrců Křídel. Čtvrtý a pátý rozhovor byly publikovány později. Zatímco čtvrtý rozhovor je zaměřen na to, jak utajená mocenská centra pracují skrze vládu a Vojensko-Průmyslový Komplex, tak pátý rozhovor je jednoznačně nejvíce šokující a hluboký v informacích, které odhaluje.

Je velmi doporučeno číst rozhovory s Nerudou v pořadí 1 až 5. Tak můžete lépe pochopit širší kontext těchto materiálů, co se týká odhalení, které přinášejí. Pátý rozhovor s Dr. Jamissonem Nerudou  je opravdu mysl provokující a pro některé čtenáře šokující. Sděluje, jak dominantní realita lidstva je z velké části navržena prastarými mezidimenzionálními bytostmi, které stvořily lidi jako otroky.

Rozhovory s Dr. Jamissonem Nerudou pokrývají množství témat, která se můžou jevit zároveň jako děsivé i osvobozující. Rozhovory s Nerudou nejsou pro ty jedince, kteří nejsou ochotni či schopni podívat se do lidského stínu či temného podtextu našich navržených omezení. Znalost naší historie a kontrolních zájmů těch, kteří nás chtějí - druh jako celek - vidět jako svůj majetek, je důležitým krokem v pochopení toho, proč duchovní informace na naší planetě byly vždy regulovány a kontrolovány.

Protože je mytologie Tvůrců Křídel založena na skutečných událostech, skutečných lidech, entitách a organizacích, pomáhá pochopit pozadí existence našeho druhu a spodní proudy, které se nás snaží uzavřít do separace a omezení. Také umožňuje  pochopit, jak náboženská mytologie měla matoucí důsledek pro duchovní hledače.

Rozhovory s Nerudou jsou ze všech materiálů Tvůrců Křídel asi nejznámější. Počet jejich stažení za posledních 17 let přesáhl 3,8 milionu. Ti z vás, kteří máte potřebu rozsáhlejšího úvodu, tak ho naleznete od Johna Bergese v Sebraných Spisech Tvůrců Křídel, svazek I.


Rozhovory s Nerudou - komplet 1. - 5.


"Dr. Neruda byl ten nejupřímnější jedinec, jakého jsem kdy potkala. Byl někým, koho bych ráda zařadila mezi své přátele. Byla jsem naprosto okouzlena jeho chováním, komunikačními schopnostmi i jeho intelektem. Jednou jsem se ho zeptala, jaké je jeho IQ a on se vší skromností jednoduše odpověděl, že neexistuje způsob, jak to změřit. A že členové Labyrint Týmu se nezajímají ani tak o své IQ, jako spíš o Fluidní či Tekutou Inteligenci, která určuje rychlost, se kterou můžou být tvořena alternativní či kreativní řešení problémů.
Tvrdil, že toto je nejdůležitější forma inteligence a že bez ní nikdo nemůže být schopen cestovat časem. Jinými slovy byl přesvědčen, že cestování časem není nezávislou technologií, ale že jde o technologii, která je spojena s cestovatelem samým."

Poznámky Sarah o Dr. Jamissonovi Nerudovi


Pátý rozhovor s Dr. Jamissonem Nerudou


Pátý rozhovor s Dr. Jamissonem Nerudou odhaluje základní podvod, který ovlivňuje lidstvo ve všech dimenzích života. Tímto podvodem je, že naše tří - dimenzionální realita a lidské vědomí byly naprogramovány tak, aby byly vnímány jako skutečné, přestože nejsou. To je samozřejmě velmi troufalé tvrzení a neříká se lehce.
V tomto pátém rozhovoru vysvětluje Dr. Neruda síly za tímto podvodem, jaký je jeho program, jak bylo lidstvo zotročeno od počátku do současnosti, a co s tím můžeme dělat. Je to, pochopitelně, znepokojující vyprávění. Konec konců odhaluje reality, kdy jsou lidé biologickými hostiteli nekonečných bytostí, stlačených podvodnými programy navrhnutými entitami z jiných dimenzí. Lidstvo si neuvědomuje, že žijeme v naplánovaných realitách, a že tyto naprojektované reality obsahují… všechno.
Všechny rozhovory s Dr. Nerudou naleznete 
k poslechu na playlistu - "Rozhovory s Nerudou"