Překladatel

    Překládání materiálů WingMakers a dalších autorských prací Jamese Mahu se věnuji od roku 2005, kdy vyšly články o Energetickém srdci a jeho účelu a funkci v lidském osudu. Tehdy jsem netušil, že tyto texty jsou portálem k novému životnímu stylu, hodnotám a kultuře, která se na trvalo stane nedílnou součástí mého života. A jak čas plynul, dnes je to již více jak 16 let, kdy mám možnost čerpat ze studnice moudrosti, která je v těchto materiálech zpřístupněna. S vděčností oceňuji jejich tvůrce.

    České překlady jsem původně zhotovoval pro svou vlastní potřebu, pro možnost lepšího pochopení, zpřístupnění a usnadnění jejich studia a praxe. S tím účelem jsem začal tvořit i česká multimédia, která jsem postupem času začal sdílet s přáteli. 

    A tak doputovaly tyto práce až na internet, kde si našly svůj projev v podobě jednoduchých webových stránek. Pak se přidala práce grafika, při přetváření grafických schémat, diagramů a obrazů. Texty s grafikou si zasloužily lepší webovou prezentaci a tak následovala kvalifikace webdesignera. 

    Poté byly publikovány audioverze rozhovorů s Jamesem a v projektu Event Temples - Chrámy Událostí - se objevila dokonce videa chrámových seancí. Bylo tedy potřeba vytvořit titulky, dabing, mixáž zvukových stop a editaci videí. 

    Tak bych mohl pokračovat dál a dál a tuším, že ten výčet nebude mít konce. Ale jeho současným výsledkem je, že máte na internetu tisíce stran přeloženého českého textu s českou grafikou, stovky hodin audií a videí s českým dabingem nebo titulky, vysílací kanály, kde si můžete přihlásit odběr novinek a diskuzní platformu pro sdílení zkušeností. 

    To vše existuje díky spolutvorbě několika entuziastů, kteří této tvorbě věnovali desetitisíce hodin práce a desetitisíce provozních nákladů; entuziastů, kteří nejsou spojeni žádnou institucí ani organizací, nýbrž vnitřní radostí z tvořeného díla a odměnou je jim vzrůstající pocit vděčnosti a smysluplnosti z toho, co tvoří. Všem jim patří dík.

    A nyní se obracím na tebe, čtenáře a posluchače, aby ses také stal Spolutvůrcem, abys podpořil tento projekt například tím, že poskytneš finanční příspěvek na jeho provoz a další rozvoj. Tímto aktem se staneš spolutvůrcem a tvé vnímání se prohloubí od pocitu vděčnosti za to, co dostáváš, k pocitu vděčnosti za to, co dáváš. Tím se ti otevře schopnost vnímání hlubších informačních vrstev materiálů. Tak budeš moci zažít větší sjednocení s inteligencí, která za těmito materiály stojí a která je vytváří a spoluvytváří ve spolupráci... inu, teď už třeba i s tebou.

        Ondra

Potřebné údaje ohledně Bankovního spojení nalezneš v sekci Kontakty.